top of page

Převzetí komunikací a sítí obcí Hlincová Hora - Kodetka III. etapa

V průběhu září byly naplněny kupní smlouvy mezi obcí Hlincová Hora a K.O.D.A. CB a.s. a obec získala do majetku komunikace a sítě na III. etapě obytného souboru Kodetka.

bottom of page