top of page

Na Kodetce byla zahájena výstavba III. etapy

Společnost K.O.D.A. CB zahájila výstavbu inženýrských sítí na III. etapě rezidenčního projektu Kodetka. Do projektu výstavby 60 rodinných domů bude investováno více jak 340 mil. Kč. Inženýrské sítě budou vybudovány do konce roku 2017 a v roce 2018 začne výstavba rodinných domů.

bottom of page