top of page

Hospodářský výsledek společností JPS Group za rok 2016

EBT (výsledek hospodaření před zdaněním) u společností ve skupině JPS Group dosáhl více jak 52 mil. Kč a majetek přesáhl hodnotu 640 mil. Kč.

bottom of page