top of page

Kolaudace budovy sídla JPS Group a našeho školícího centra


JPS Group bude od února užívat nově postavenou polyfunkční budovu na Lannově třídě v Českých Budějovicích. Investorem byla Školící a vývojová a.s., která patří do skupiny JPS.

bottom of page