top of page

Agreo rozšiřuje spolupráci v oblasti zpracování dřeva a biomasy na Ukrajině

I přes tíživou ekonomickou situaci na Ukrajině se daří rozšiřovat spolupráci s oblastními lesními závody zakarpatské oblasti a také s partnery v oblasti teplárenství. V roce 2014 byly dodány první štepkovače Heizohack, které prokázaly svou kvalitu a v současné době byla realizována další objednávka.

Při návštěvě v minulém týdnu ve lvovské a termopilské oblasti bylo jednáno i o dodávkách kotlů na biomasu s oblastními institucemi a soukromými subjekty.

Během návštěvy bylo taktéž jednáno o případných investicích do zpracování dřeva, formou založení vlastního podniku

bottom of page