JPS Group Blog

Novinky a zprávy

January 25, 2018

V prosinci 2017 získala společnost KODA CB a.s. kolaudační souhlasy na sítě a komunikace ve III. etapě obytného souboru Kodetka. Investice do sítí dosáhla částky cca. 20 mil. Kč Celková výše investice do výstavy rodinných domů dosáhne částky c...

Please reload

Vybrané články

Hospodářský výsledek společností JPS Group za rok 2016

May 9, 2017

EBT (výsledek hospodaření před zdaněním) u společností ve skupině JPS Group dosáhl více jak 52 mil. Kč a majetek přesáhl hodnotu 640 mil. Kč.

1/1
Please reload

Nedávné články
Please reload

Archiv
Please reload

Search By Tags
Please reload

© 2015 by JPS GROUP