JPS Group Blog

Novinky a zprávy

June 28, 2017

Společnost K.O.D.A. CB zahájila výstavbu inženýrských sítí na III. etapě rezidenčního projektu Kodetka. Do projektu výstavby 60 rodinných domů bude investováno více jak 340 mil. Kč. Inženýrské sítě budou vybudovány do konce roku 2017 a v roce...

Please reload

Vybrané články

Hospodářský výsledek společností JPS Group za rok 2016

May 9, 2017

EBT (výsledek hospodaření před zdaněním) u společností ve skupině JPS Group dosáhl více jak 52 mil. Kč a majetek přesáhl hodnotu 640 mil. Kč.

1/1
Please reload

Nedávné články
Please reload

Archiv
Please reload

Search By Tags
Please reload

© 2015 by JPS GROUP